Individuele begeleiding

Begeleidingscyclus

Onze begeleidingscyclus bestaat uit een aantal fasen, te weten;

1. Rust – Zelfregulatie

Samen met de cliënt zoeken we naar een basis van rust. Waar zitten de stress factoren van de cliënt. Is dat werk, sociaal extern, sociaal intern, regelzaken of een stuk verwerking van verleden (trauma). Voor iedere cliënt zal dit anders zijn. Deze fase zal dus ook voor elke cliënt een stukje maatwerk zijn. Het gaat erom dat de cliënt zijn/haar eigen stress factoren en valkuilen kan benoemen. Vaak is het goed om dit visueel zichtbaar te maken, dit doen we door in een coaching gesprek letterlijk te schetsen welke zaken de cliënt bezig houden wat een positieve en wat een negatieve bijdrage levert. Zo kunnen we ‘het hoofd’ opruimen en wordt duidelijk op welke gebieden er werk aan de winkel is.

2. Verwerken en oplossen – Succes ervaren

We gaan onderzoeken welke zaken we op kunnen lossen, evt. met behulp van je mentor zodat de basis van rust kan worden afgerond. Dit zal de cliënt een gevoel van succes doen ervaren. Fase 1 is gehaald er komt rust en de cliënt heeft laten zien (met hulp) de eigen regie te kunnen dragen. Door problemen en stress factoren te bespreken en erkennen heeft de cliënt ze op kunnen lossen. Deze succes ervaring zal een grote bijdrage leveren voor de slagingskans van de beoogde doelen.

3. Doelen stellen – Hoopvol & realistisch

Samen gaan we doelen stellen. Eerst schetsen we samen hoe de cliënt zelf zijn leven het liefst zou zien. Hierbij zorgen we voor een realistisch beeld en focussen hierbij op alle facetten van het leven niet alleen de woon en werk situatie, hoe wil de client zich voelen en hoe ziet het sociale leven er op zijn mooist uit. Hoe ziet de cliënt zichzelf over 5 jaar?

De doelen worden in kleine haalbare stapjes verwerkt. Deze maken we het liefst visueel zodat ze zichtbaar en fysiek aanwezig zijn in het dagelijks leven van de cliënt.

4. Aandacht – Doorzetten

Wekelijks besteden wij in de individuele begeleiding aandacht aan de doelen. Zo krijgen wij inzicht in de processen van de cliënt en kunnen wij inspelen op wat als moeilijk of lastig wordt ervaren. We motiveren en stimuleren in deze gesprekken veel. Het is belangrijk dat de cliënt zijn focus behoudt en gemotiveerd blijft om het doel te behalen. Doorzetten wanneer iets moeilijk is lukt beter als je het kunt delen. In de gesprekken laten wij de client voelen dat we hem/haar steunen en kunnen wat sturing geven. Uiteindelijk is het wel belangrijk dat de client zijn eigen pad kiest en volgt. Zelf gekozen oplossingen zijn over het algemeen degene die het meeste aandacht krijgen, het moet de prioriteit van de client zijn. Dat zorgt voor de juiste focus.

5. Doelen behalen- Succes ervaren en vieren

Wanneer een doel behaald wordt is dit een groot succes voor de cliënt, dit zullen we passend bij de stap die gemaakt is vieren. Dit stemmen we af bij het evalueren van de doelen.

Wij vinden het van groot belang dat de cliënt succes kan ervaren. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld, boost het zelfvertrouwen en geeft moed om aan het volgende doel te gaan werken. Niks is fijner dan dit ook fysiek en visueel van je lijstje af te kunnen schrappen.

6. Koers bepalen – Plannen

Nadat we alles in kaart hebben gebracht en samen enkele successen hebben behaald, gaan we plannen. Zodra je wat steviger in je schoenen staat kan je langzamerhand ook meer aan. Een duidelijk vooruitzicht hebben helpt je hierbij.

Daarom stellen we de navigatie in voor een langere periode. Daarmee creëren we duidelijkheid in verwachtingen, stabiliteit en sterken we je basis voor zelfstandigheid.