Lorem Ipsum

U denkt vast waar ken ik dat toch van?

Lorem Ipsum is een opvultekst die door drukkers en grafisch ontwerpers wordt gebruikt om te zien hoe de opmaak van een ontwerp er uit komt te zien, zonder dat de inhoud van de tekst afleid aan het visuele aspect.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit”

De tekst zelf vind zijn oorsprong in “de finibus bonorum et malorum”. Geschreven door Marcus Tullius Cicero in 45 voor Christus.
Het boek gaat over ethiek “de grenzen van goed en kwaad”. De tekst betekent zoveel als. ‘Niemand houdt van pijn, zoekt de pijn op en wil pijn hebben alleen om de pijn zelf…’

De combinatie van deze twee gebruiken past bij ons. Onze voorliefde voor grafisch ontwerp, typografie en onze visie op de zorg die we willen leveren. Niemand zoekt bewust pijn op, of wil zijn lijden vergroten. Wij willen onze cliënten helpen om goede keuzes te maken om dit lijden te voorkomen en leren dat pijn soms nodig is om te groeien. Soms moet je zaken loslaten om verder te komen. Of strijd leveren om een doel te behalen. Dit is precies wat Cicero beschrijft in de finibus alleen ‘genot’ nastreven zal niet leiden tot succes. Soms moet je kiezen voor inspanning/lijden om daarna het succes te kunnen behalen.

Inspanningen zullen worden beloond dat is de balans van het leven, wie afwacht blijft achter.

Wij zijn Lorem Ipsum

Lorem Ipsum wordt geleid door Desiree Boele en Claymond Willemsen. Samen een unieke combinatie van vakkennis, ervaring en passie.

Desiree heeft na haar studie en aanvullende opleidingen, jaren in de kinderopvang gewerkt als pedagogisch specialist en heeft hierdoor naast professionele vakkennis m.b.t. gedragsproblematiek, autisme spectrum stoornissen en begeleidingsvraagstukken veel ervaring met gedragskunde en het inzetten van individuele begeleiding. Daarnaast is de rol van coach Desiree op het lijf geschreven; positief, oplossingsgericht en passend voor het individu en haar directe omgeving.

Desiree Boele - Lorem Ipsum Coaching & Begeleiding

Claymond is ervaringsdeskundige op het gebied van het opzetten van een goed leven na een onveilige thuissituatie, pleegzorg en crisisopvang. Hij heeft hierdoor veel inzicht in de belevingswereld van onze doelgroepen. Door deze ervaring in positieve zin om te zetten, naar het creëren van een stevige basis voor het leven kan hij hierin de nodige houvast bieden aan het behalen van doelen, ondanks het “dragen van een rugzak”. Je achtergrond is geen garantie voor je toekomst, je hebt vaak alleen de handvatten nodig om dit zo te zien. Als gesprekspartner voor de cliënten is dit van grote praktische waarde, tevens stelt ervaringsleer in deze doelgroep een eenvoudige basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Claymond Willemsen Lorem Ipsum Coaching & Begeleiding

Onze kinderen hebben een wezenlijke rol in de thuisbasis. Ook zij leren, ontdekken en ontwikkelen. Ontvangen feedback, sturing en grenzen, zo ervaren we met elkaar een sfeer van groeien en ontwikkelen.

Lorem Ipsum - Tycho Willemsen & Merel Willemsen